Ukoliko želite da postanete pridruženi član SU “Varatonac”, potrebno je da podnesete zahtev za prijem u članstvo. Članovi SU “Varatonac” ne plaćaju čanarinu.

O Vašem zahtevu Skupština Udruženja odlučuje u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahteva i o tome Vas blagovremeno obaveštava.

U slučaju prihvatanja zahteva, potrebno je da potpišete izjavu o pristupanju i dostavite je na adresu SU “Varatonac” ili lično, o čemu ćete biti obavešteni nakon prihvatanja zahteva.